Υβριδικό σεμινάριο οικονομικής εκπαίδευσης με τον Γιάννη Κανταρτζή για λογαριασμό του Game of Money Club στο στούντιο της Alternative Media

Υβριδικό σεμινάριο οικονομικής εκπαίδευσης με τον Γιάννη Κανταρτζή για λογαριασμό του Game of Money Club στο στούντιο της Alternative Media

Την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το κλειστό σεμινάριo

“Διασπορά Χαρτοφυλακίου – Τα 10 συχνότερα λάθη ως επενδυτές” από τον Γιάννη Κανταρτζή για λογαριασμό του Game of Money Club. Το σεμινάριο παρακολούθησαν δια ζώσης και μέσω ZOOM τα μέλη του CLUB.