Άρθρα και Νέα

Άρθρα και Νέα

Sort By None
  • None
  • ID
  • Date
  • Title
  • Excerpt
  • Author

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το παρόν κείμενο ως σκοπό έχει να περιγράψει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε συμμετέχων στο συνέδριο «Σύγχρονες προκλήσεις στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία»...

Uncategorized0
Περισσότερα (67)