Οπτικοακουστική κάλυψη και Live Streaming 9 Ημερίδων σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Σέρες για την AQS

Οπτικοακουστική κάλυψη και Live Streaming 9 Ημερίδων σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Σέρες για την AQS

Η Alternative Media ανέλαβε την οπτικοακουστική κάλυψη και το Live Streaming  για την εταιρεία AQS.

Η AQS – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων υλοποιεί σεμινάρια υψηλής ποιότητας και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των οργανισμών.