Καμπάνια ευαισθτηοποίησης για τους Πρόσφυγες για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

Καμπάνια ευαισθτηοποίησης για τους Πρόσφυγες για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

Η Alternative Media ανέλαβε την επικοινωνία της καμπάνιας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους πρόσφυγες.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στην Ελλάδα προσέλαβε την Alternative Media  προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις δομές προσφύγων στη Λέσβο καθώς και τους εργαζόμενους του οργανισμού. Η καμπάνια έλαβε μέρος στο Facebook και στο Instagram τον Ιούλιο του 2023.