Ανάληψη και παράδοση του δημοσίου έργου “Προβολή Open Mall Άμφισσας” με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Φωκίδας και του Δήμου Δελφών

Ανάληψη και παράδοση του δημοσίου έργου “Προβολή Open Mall Άμφισσας” με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Φωκίδας και του Δήμου Δελφών

Η Alternative Media ανέλαβε και παρέδωσε το Έργο “Προβολή του Open Mall Άμφισσας” το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2023 και ολοκλληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

Το έργο αφορούσε τη δημιουργία λογότυπου των Ανοικτών Κέντρων Εμποροίου Άμφισσας, τη δημιουργία SWOT – PESTEL ανάλυσης, τη δημιουργία στρατηγικής Marketing και επικοινωνίας, τη δημιουργία καμπανιών ενημέρωσης των κατοίκων της Άμφισσας αλλά και των γύρω περιοχών, τη δημιουργία βίντεο και εταιρικών εκδηλώσεων στο Open Mall με σκοπό την προσέλκυση και την ενημέρωση του κοινού και τέλος τη δημιουργία επίσημου Website αλλά και Social Media Accounts.

Το έργο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Δείτε το βίντεο που δημιουργήσαμε εδώ