Παραγωγή του 10ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Παραγωγή του 10ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Ολοκληρώθηκε το 10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

Η Alternative Media ανέλαβε την παραγωγή του συνεδρίου το οποίο έλαβε χώρα εξολοκλήρου διαδικτυακά. Για τις ανάγκες του συνεδρίου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα ZOOM. Ενώ για τα εργαστήρια χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα ZOOM sessions. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 5 παράλληλα δωμάτια ZOOM με 6 ZOOM operators. Η ολομέλεια του συνεδρίου διενεργήθηκε με ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά και στα ελληνικά.