Παραγωγή και εγγραφή συμμετεχόντων για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

Παραγωγή και εγγραφή συμμετεχόντων για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

H Alternative Media διεξήγαγε επιτυχημένα το Συνέδριο για τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας παρείχε υπηρεσίες εγγραφής και διαχείρισης επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες καθώς και τη ζωντανή αναμετάδοση του συνεδρίου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Καλλιθέα.