ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Uncategorized Archives - Alternative Media

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το παρόν κείμενο ως σκοπό έχει να περιγράψει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε συμμετέχων στο συνέδριο «Σύγχρονες προκλήσεις στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» (εφεξής Συνέδριο), πριν υποβάλει τη δήλωση συμμετοχής του. Η ενημέρωση αυτή είναι αναγκαία, καθώς η υποβολή δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία από πλευράς διοργανωτή, προσωπικών

Read More...

Το βιβλίο του HeartMath “Η Νοημοσύνη της Καρδιάς” κυκλοφορεί στα Ελληνικά

Με αφορμή την επίσκεψη του Howard Martin στην Αθήνα, η Alternative Media, σε συνεργασία με την Brainfood Media εξέδωσε το βιβλίο του HeartMath “Η Νοημοσύνη της Καρδιάς”, το οποίο υπογράφουν οι ιδρυτές του Ινστιτούτου HeartMath.

Read More...