Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πραγματοποιήθηκε το 17ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ με 85 ομιλητές!

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πραγματοποιήθηκε το 17ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ με 85 ομιλητές!

Η Alternative Media ανέλαβε με χαρά την παραγωγή του 17ου συνεδρίου ΔΕΤ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο οποίο παρουσιάστηκαν περισσότερες από 40 εργασίες και συνολικά οι ομιλητές έφτασαν τους 85.

Η Alternative Media ανέλαβε τη δημιουργία της σχετικής πλατφόρμας για την έκδοση των εισιτηρίων, τις αυτοματοποιήσεις των πληρωμών, τις αποστολές των e-mails υπενθύμισης. Για τις ανάγκες της παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν 8 υπολογιστές και 5 ZOOM operators. Η πρόκληση της παραγωγής ήταν το γεγονός ότι συμμετείχαν μεγάλος αριθμός ομιλητών καθώς και ότι χρειαζόταν η δημιουργία 5 break out rooms στα οποία οι φοιτητές παρουσίαζαν τις εργασίες τους.

Παρόλα αυτά, η οργάνωση υπήρξε άψογη και από την πλευρά της ΔΕΤ  οπότε, οι χρόνοι έγιναν τηρήθηκαν σωστά και η ροή της διοργάνωσης ήταν άψογη.